SZJA bevallás 2019

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: google
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin

2020. május 12.

2019 évi szja bevallás – Hasznos tudnivalók a koronavírus-járvány idején magánszemélyeknek

Közeledik a 2019-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallások benyújtási határideje. A magánszemélyek bevallási és fizetési kötelezettsége a koronavírus-járvány ideje alatt is fennáll, legalábbis a hatályos szabályok alapján. Természetesen elképzelhető, hogy a jelenlegi helyzetben esetlegesen módosulnak a bevallási határidők. Ennek ellenére érdemes átgondolni a most is rendelkezésre álló kedvezmények igénybevételét.

1. Ügyintézés online, postai úton

NAV 2017 óta támogatja az adózókat adóbevallási tervezetek előkészítésével. A 2019-es adóévre vonatkozó tervezetek online, már március 15-e óta elérhetőek az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek részére. Akik nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval, a korábbi március 16-i határidő helyett egy hónappal tovább, egészen április 15-ig kérhetik a tervezetek postázását a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre való tekintettel. A tervezetek postázása kérhető sms-ben, levélben, telefonon vagy online, így ezzel kapcsolatban nem szükséges személyesen eljárni az adóhatóság ügyfélszolgálatain.

Továbbá, többek között az adószámla kivonat, adóazonosító jel vagy a postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igénylésével kapcsolatban sem kell a magánszemélyeknek személyesen eljárniuk, ha nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval, ugyanis az igénylésekhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a NAV honlapjáról és postai úton benyújthatóak.

A NAV a fentieken kívül is számos online megoldást kínál, amelyek közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki:

  • A magánszemély kitöltheti szja-bevallását, jóváhagyhatja, módosíthatja bevallási tervezetét, rendelkezhet az 1+1%-ról az eSZJA-portálon;
  • Lekérdezheti bevallásait, adószámlája egyenlegét, saját vagy vállalkozása adatait, foglalkoztatotti, biztosítotti adatait az eBEV-portálon;
  • Átveheti online a NAV hivatalos iratait az Értesítési Tárhelyen;
  • Beadványokat küldhet kötetlen formában az ePapír szolgáltatással.

2. Bevallási és fizetési határidő meghosszabbításának lehetősége

Bizonyos esetekben az szja-bevallás benyújtásának késedelmével, valamint az esetleges bírságok, pótlékok megfizetésével kapcsolatban a magánszemélyeknek lehetőségük van kimentési lehetőséggel élni.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az szja törvény lehetőséget biztosít igazolási kérelem benyújtására, amennyiben a (nem ÁFA köteles) magánszemélynek az Szja-bevallás elkészítéséhez, az adóbevallási tervezet adatainak felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére és emiatt előreláthatólag nem tudja bevallását határidőben – idén május 20-ig – benyújtani vagy a tervezetet felülvizsgálni.

A bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül szükséges a bejelentést megtenni a NAV felé – azaz idén május 20-a előtt. Az Szja törvény rendelkezése alapján, amennyiben a magánszemély az szja-bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentést tesz, a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári évének november 20. napjáig nem szabható ki, kivéve, ha az adózó a bevallás benyújtásával egyidejűleg a késedelmét igazoltan nem menti ki. A bevallással egyidejűleg benyújtandó igazolási kérelemről az adóhatóság egyedileg dönt, azonban a kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a késedelem oka az, hogy az adókötelezettség megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.

Abban az esetben, ha a magánszemélynek az szja-bevallás benyújtásával egyidejűleg adófizetési kötelezettsége is keletkezik, késedelmes fizetés esetén nem kell késedelmi pótlékot fizetnie arra az időszakra, amelyre a késedelmét igazolta. Az igazolásnak csak abban az esetben van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő.

A fentiek tekintetében potenciálisan elfogadható indok lehet például a koronavírus járvány miatti valamely nehézség (postázás, dokumentumok összegyűjtése, fizetési nehézségek, stb.).

3. Magánszemélyek fizetési kedvezménye

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány okozta fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható körülmény, ezért azt a NAV a fizetési kedvezményi eljárások során is figyelembe veheti. Ezáltal, az adófizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan törvényi keretek között, kérelemre lehetőség van fizetési halasztásra, részletekben történő fizetésre, kötelezettség mérséklésére, valamint annak elengedésére is. A kérelem benyújtható elektronikusan Ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon postai úton az adóhatóság felé.

Megjegyzendő, hogy mérséklés vagy elengedés csak lejárt esedékességű, ki nem egyenlített tartozásra engedélyezhető és magánszemélyek esetén feltétel a megélhetés veszélyeztetettsége. Amennyiben a magánszemély fizetési könnyítést, azaz részletfizetést vagy halasztást kérvényez, feltétel az átmeneti fizetési nehézség fennálása. Továbbá, amennyiben a magánszemély adózó a már folyamatban lévő fizetési könnyítést a járvány okozta nehézségek miatt nem tudja teljesíteni, kérheti a tartozás átütemezését is.

4. Végrehajtási eljárás felfüggesztése

A 2020. március 24-én hatályba lépett kormányrendeletben a kormány kibővítette a veszélyhelyzeti intézkedések körét, és előírta, hogy az adóhatóság előtt folyamatban levő végrehajtási eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek.

A Rendelet előírja azt is, hogy ha valakinek a munkabérére végrehajtás indult és a munkáltató az összeget levonta, de még nem utalta át az adóhatóságnak, úgy a levont összeget vissza kell fizetni a munkavállalónak. Amennyiben a munkáltató már átutalta a levont összeget az adóhatósághoz, akkor azt az adóhatóság fogja nyolc napon belül visszatéríteni a munkavállaló részére. Hasonló szabályokat vezettek be a bankszámlákra vezetett végrehajtás miatt a bankszámlákról levont összegekre vonatkozóan.

Az aktualitások kapcsán érdemes figyelemmel követni a NAV honlapját is, ahol az adóhatóság a releváns információkat, tájékoztatókat folyamatosan frissíti.

Forrás: deloitte.com