NAV on-line számla-adatszolgáltatás

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: google
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin

2020. július 1-től minden belföldi adózónak kiállított számlát fel kell töltetni az Adóhatóság on-line rendszerébe, a pénztárgép forgalomhoz hasonlóan

A 2019.12.12-én a Magyar Közlöny 201. számában kihirdetésre került a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény, mely módosítja az adóhatóság részére teljesítendő számlához kapcsolódó adatszolgáltatás szabályait.

A számlák adóhatóság részére történő adatszolgáltatásának szabályai a jövőben két lépcsőben változnak.

2020.07.01-től módosulnak a számla adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok. E módosítások mind a kibocsátott, mind pedig a befogadott számlákat érintik.

Kibocsátott számlák

2020.07.01.-től az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatár nélkül kiterjed minden olyan belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról szóló számlára, ahol a megrendelő belföldi adóalany. Az adatszolgáltatási kötelezettség független a számlában áthárított adó összegétől (korábban csak az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű áfa tartalmú bizonylatokra vonatkozott az adatszolgáltatási kötelezettség).  Ennek okán a tárgyi adómentes értékesítésről, szolgáltatás nyújtásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhatóság részére feltéve, ha az ügyletről számlát állítottak ki.

Sőt, már az alanyi adómentességet választóknak, az árrésadózást választó utazásszervezőknek, a különbözeti adózást alkalmazó használt ingóság kereskedőknek is adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik feltéve, ha a vevő belföldi adóalany (vagyis nem magánszemély).

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a rendje változatlan

Számlázóprogrammal elkészített (módosító, érvénytelenítő) számlák esetén valós idejű adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Számlatömb felhasználásával vagy nyomdai úton előállított egyéb nyomtatvány alkalmazása esetén, ha a számla áfatartalma nem éri el az 500 eFt-ot akkor a számla kiállítását követő 4 napon belül (nem munkanap!), 500 eFt-ot elérő áfatartalmú számlák esetében egy napon belül adatot kell szolgáltatni. E számlák esetén az adatszolgáltatási kötelezettségüket a számla kibocsátók változatlanul az onlineszamla.nav.gov.hu felületen keresztül lehet teljesíteni.

Adatszolgáltatás a befogadott számlákról is

Az adatszolgáltatás értékhatára befogadott számlák esetén is törlésre kerül. Vagyis 2020.07.01-től bármilyen kis összegű szállítói számla esetén adatot szolgáltatni az adóhatóság részére azokról a belföldi teljesítésű, áfát tartalmazó számlákról, mely alapján a vevő adólevonási jogot gyakorol.

Az adatszolgáltatást számlánként (nem szállítóként összevontan) kell teljesíteni a vevőnek az Áfa bevallásban (vélhetően az M-es lapon változatlanul). Az adatszolgáltatás adatai a következőek:

 • számla sorszáma,
 • az eladó adószáma/csoportazonosító első nyolc számjele,
 • adóalap, a számlában szereplő áthárított adó összege (és nem a ténylegesen levonásba helyezett!),
 • a számlateljesítés időpontja (ha ez nincs feltüntetve, akkor a számla kelte)

Átmeneti rendelkezések

A 2020. 07.01-től hatályos rendelkezésekhez átmeneti rendelkezések is kapcsolódnak. A kibocsátott számlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség átmeneti szabálya az adatszolgáltatással érintett számla kiállításának dátumához igazodik (és nem a számlában foglalt gazdasági esemény teljesítési időpontjához!). 2020. július 1-ét megelőzően kiállított számlák esetén a régi (június 30.-án hatályos) rendelkezéseket kell alkalmazni, 2020. július 1-én vagy azt követően kiállított számlák esetén pedig az új (2020 július 1-én hatályos) szabályokaz kell alkalmazni.

Szállítói számlák adatszolgáltatására vonatkozóan az adólevonási jog érvényesítésének vagy a számla módosítás elszámolásának az időpontja a mérvadó. 2020. június 30-át magában foglaló bevallásban levonási jogot gyakorol vagy a módosítás hatását elszámolja a régi szabályok alkalmazandóak. 2020. júliusi havi vagy a III. negyedévről és további bevallási időszakokról elkészített áfabevallásban minden számláról adatot kell szolgáltatni, amely alapján e bevallásban adólevonást gyakorol.

Az éves áfabevallásra kötelezett adózók a 2020. évről elkészített áfabevallásban a 2019.06.30-án hatályos (a régi) rendelkezéseket kell alkalmazniuk.

2021. évtől a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákról, illetve a közösségen belüli adómentes termékértékesítésről is online adatszolgáltatási kötelezettség terheli a számlakibocsátót. Az átmeneti rendelkezések alapján a 2020. június 30. és 2020 december 31. között kiállított számlák esetén a 2020. december 31-én érvényes szabályokat kell alkalmazni.

További számlázáshoz kapcsolódó módosítások 
2020. július 1-től

 • a számla kiállítására nyitva álló határidő 15 napról 8 napra csökken.
 • Az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésével összhangban a számla kötelező adattartalmi elemei is változnak. Így 2020.07.01-től a számlán kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámának, illetve csoportos adóalanyok esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegyét feltéve, ha a kiállított számláról online adatszolgáltatást kell teljesítenie a számla kibocsátójának.

A számlakiállítási kötelezettség kiterjed az egyes tárgyi adómentes tevékenységekre is:

 • nem közszolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatásokra,
 • adómentes oktatási szolgáltatások közül az egyéb oktatásra (OKJ-s képzés, Felnőttképzési tv. szerint engedélyezett és szervezett képzés),
 • fogorvosi, fogtechnikus adómentes ügyleteire,
 • együttműködő közösség adómentes szolgáltatására,
 • adómentes ingatlan értékesítésre.